Ideer til bydelsplan den 23/12-2009

Samlet strukturering:
Demokrati:
Social:
Miljø:
Økonomi:
Kultur:


Demokrati:

Borgerinddragelse:


 • Fokus skal være på hvordan man inddrager borgerne
  og skaber netværk.
 • Det er vigtigt at LU kommer til at nå ud til alle dem,
  som Københavns Kommune ikke når ud til.
 • Forskellige grupper "prikkes" og opfordres til
  at vise deres holdning til temaer eller et konkret fysisk område
  – eksponeret i det offentlige rum. Det kunne være
  fx "de kreative erhverv". Herved sikres at dem, der
  ikke kommer til borgermøder involveres i processen ved
  at forholde sig til den, og ved at processen bliver bragt ud
  i det offentlige rum.
 • Mere indflydelse på hvad der fx sker på Vesterbro
 • Sæt stemmeretten ned
 • Indflydelse på ting der sker i et bedre kulturhus
 • Ungdoms råd, der mødes engang om måneden
 • Ungdoms råd med site/facebook hvor man kan modtage
  ideer og annoncere/links til
 • Et nyt parti (?)
 • Lejerne er interesserede i at befolkningen får en tilknytning
  til Kødbyen, også for at skabe politisk velvilje
 • Kan politikerne i Borgerrepræsentationen ændre
  på planerne for området (Carlsberg bydelen)? Lokalplanen
  er godkendt, så de har kun indflydelse, når der skal
  ske ændringer i planen.

Bæredygtighed:


 • Bæredygtighed betyder: Hvordan vi som borgere bærer
  (fx processen eller det sociale ansvar). Det betyder at fokus
  skal lægges på hvilke rammer der skal til for at
  borgerne kan bære.
 • Afprøv emnerne i et mikrokosmos – fx i Sundevedsgade
  – for her at konkretisere de abstrakte begreber og idéer.
  Der skal fokuseres på det helt lokale for at konkretisere
  sammenhænge mellem de forskellige bæredygtighedsformer


Netværk:


 • Det er vigtigt at der knyttes sammenhænge mellem de
  enkelte emner (dele af bæredygtighedsbegrebet)


Mangfoldighed/omsorg:


 • Enghave Plads sås på den ene side som et område,
  hvor der er plads til alle, men nogle påpegede, at der
  ikke synes at være meget omsorg for de som måske
  have brug for det. Pladsen er meget zoneopdelt, er det en opretholdelse
  af en social udgrænsning?
 • Dugnad fremhævedes som et sted, der viser Vesterbros
  hjerte og giver positiv puls. Det skal der værnes om.
 • Som aktiv borger i lokalsamfundet, medlem af bla Kgs,Enghave
  lokaludvalg, er jeg dybt forarget over at det såkaldte
  "demokratihus" i Valdemarsgade nr. 4 ikke har adgang
  for kørestolsbrugere. Det er i direkte modstrid med kommunes
  pr om en by med plads til alle. Handicappede medborgere er mao
  ikke en del af demokratiet iht kommunens planlægning.

  Bygningsreglementet er overtrådt da der ikke er adgang
  for handicappede medborgere, desuden er det en forargelig diskrimination
  af 12% af borgerne i kommunen, hvilket er ulovligt iht EU's menneskerettigheder
  samt FN's handicapkonvention, som Danmark efter en lang tøven
  endelig har ratificeret.


Har Vesterbro Lokaludvalg tænkt sig at gøre noget
ved de ulovlige, manglende adgangsforhold?


 • Vigtigt at skabe fysiske rum, hvor der er plads til socialt
  svage/udstødte borgere fx grønlændere på
  Vesterbro Torv, hvor både stærke og svage borgere
  kan være. Det sociale rum skal kunne være "talerør"
  for de svage, dvs. vise, at de også eksisterer og at de
  også fylder i byens rum, selvom de ikke deltager i debatter
  i fx aviser, og derved bliver synliggjorte.
 • Pladserne skal kunne rumme både socialt udsatte og
  fx børnefamilier. Hvordan kan man integrere borgerne?
  Det er en stor værdi for Vesterbro, at der både bor
  unge børnefamilier, prostituerede m.v. Enghave plads er
  et eksempel på en plads som fungerer godt. Skateboardbane,
  Café, bænke osv. Den er et forbillede for et rum,
  hvor forskellige socialgrupper kan være side om side. Når
  pladsen graves op, ønskes dens funktioner flyttet til
  Litauens Plads.
 • Forbedring: Maria Kirkeplads fremhævedes som
  et område, der bør tages hånd om på
  konstruktiv måde.

Planlægning

(Initiativtager: Lasse)

KK skal i gang med planlægningsprocessen.

Planlægningen skal tage udgangspunkt i at definere hvad
der ikke skal røres (bevaringsværdigt, fredet).

Planlægningen er også nødt til at fokusere
på de to indgange der er niveaufri – Sydhavns Plads
og

Fisketorvet. Planlægningens primære formål bliver
at skabe adgang til arealet og på tværs af arealet.

Planlægning:


 • Overordnet
 • Indgange, barrierer (niveaufri kæmpebro med aktiviteter:
  Sdr. Boulevard i 20 meters højde)
 • Snit!

Hvorfor:


 • For at undgå at beslutninger låser fremtidigt
  brug
 • Samlende plads ved Sydhavns plads
 • Adgang til Bavnehøj, Teglholm, Sluseholm, Frederiksholm

Social:

Narko:


 • Narkomaner.
 • Fixerum.
 • Mere sikkerhed til børnene ift. Narkomanerne.
 • Fixerum til de stressede narkomaner, så vi undgår
  at træde i brugte, blodige sprøjter og kanyler.
 • Sprøjterne væk fra gaden.
 • Oplysning om narko og druk
 • Jeg kunne godt tænke mig at vi får afskaffet
  sundhedsrummet i den brune Kødby.

  Efter politkerne besluttede sig (i god tro selvfølgelig)
  at etablere fixerummet/sundhedsrummet har det medført
  nogle ubehagelige konsekvenser: Antallet af narkomaner i nærområdet
  er steget kraftigt (de valfarter simpelthen til den brune kødby).
  Antallet af prostituerede på Istedgade og Skelbækgade
  er steget (jeg bor her og "kender" pigerne).

  Antallet af sprøjter smidt på gaden er steget.

  Antallet af uheldige episoder med narkomaner på Rysensten
  Gymnasie er steget. Og jeg kunne blive ved mere flere KONKRETE
  fakta omkring ovennævnte situation.

  Efter min mening er det ikke et spørgsmål om at
  der skal være plads til narkomanerne det samme sted som
  der er børn og unge. Man kan IKKE som "normal"
  borger leve side om side med personer, der er villige til at
  stjæle, udøve vold og hærværk, m.m.


  Og hvad værre er, selv politiet ignorerer problemerne (nok
  mest pga. ressourcer) - det er skruen uden ende.
 • Jeg ved det er ulovligt med fikserrum, men kan vi ikke hjælpe
  børnefamiliener i bunden af istedgade ved at give en eller
  anden smugkrog istedet for opgangene? Det er synd for både
  familier og junkier.
 • Kan vi ikke snart få det fixerum??
 • Taler vi Istedgade mellem Gasværksvej og hovedbanegården
  er mit største ønske for Vesterbro, at få
  en løsning på narkohandlen og alle misbrugere, der
  lever på gaden. Det er ikke et værdigt liv for dem
  eller et "kønt" syn for os og vores børn.
  Det har været et problem og debat i lang tid og nu må
  det være nok. Få dem væk fra gaden og ind i
  behandling. Mændenes hjem er også et problem, da
  de hænger ude ved fortovet. Jeg føler mig absolut
  utryg ved at gå forbi. Jeg mener ikke at det er et forbillede
  for vores fremtidige generation. Nogle vil påstå
  at de skal se realiteten i øjnene, jeg mener ikke at dette
  er realiteten og at børn skal eksponeres så tidligt
  til misbrug, selvdestruktion og kanyler.

  Jeg føler at autoriteterne glemmer at fokuserer på
  vores børn/fremtiden ved at lade dette stå på.

  Ser man det fra et rent turist aspekt, er det nok ikke lige den
  fedeste reklame for vores bydel.
 • Vesterbro er en fantastisk bydel. En af grundene er, at den
  består af en broget samling af mennesker. Der er grønne
  områder, spændende butikker og forskelligartede restauranter.

  Der er dog et problem, som desværre overskygger alt det
  gode, når man bor på det centrale Vesterbro: At politiet
  og politikerne tillader åbenlys narkohandel overalt på
  gaderne mellem Hovedbanegården og Gasværksvej. Hvorfor?
  Dette område kunne være så dejligt et sted,
  hvis politiet og politikerne tog deres ansvar alvorligt og reagerede
  på den åbenlyse kriminalitet i gadebilledet.

  Døgnet rundt handles der med narkotika, som om der ikke
  fandtes politi i byen. Døgnet rundt køber narkomanerne
  deres stoffer og stikker sig umiddelbart efter - bl.a. på
  vores trappesten - hvorefter de smider deres kanyler på
  gaden. Disse kanyler stikker vores børn sig på.
  At politiet og politikerne ser igennem fingrene med dette problem
  er den gift, som forpester Vesterbro.

  Selvfølgelig handler pusherne med stoffer, når ingen
  forhindrer dem i det. Det er et slaraffenland for pushere skabt
  af vores egen ordensmagt, som har vidtrækkende konsekvenser
  for os mange børnefamilier, som bor i dette område.

  Vi elsker kort sagt Vesterbro og alt hvad den indeholder. Men
  det er os ubegribeligt, at politiet og politikerne lader stå
  til over for dette problem og at de vil være det bekendt
  både over for de lokale beboere, de mange tusinde turister,
  som dagligt besøger de mange hoteller i dette område
  og sig selv.

  Dette er vores idé, der som realiseret vil gøre
  tilværelsen nemmere og langt mere tryg for mange beboere
  i denne dejlige del af Vesterbro. Vi håber, at I vil bringe
  denne bøn videre til de rette personer, da vi mener, at
  dette er Vesterbros største problem.

Integration:


 • Mere integration i folkeskolerne.
 • Det går bedre på Vesterbro end på Nørrebro
  på grund af et velfungerende civilsamfund gennem de mange
  foreninger. Det har betydet at der ikke er så mange problemer,
  da der er megen kontakt til borgerne med anden etninsk herkomst
  end dansk, hvorfor der er mindre agression og derfor mindre ballade.
 • Man skal være tæt på de problemramte- og
  skabende grupper for at forebygge problemer.

Integration med CPH X + "Vores by" (Vestre

Fængsel)

(Initiativtager: Joost Haugaard)


 • Der mangler busstation men hvor skal den være?

Gerne tæt på bane og motorvej. Området her
er

måske for attraktivt.


 • Man laver store ændringer i lokale områder uden
  sammentænkning med andre nye anlæg
 • Man laver bydelsplanen er små bidder og måske
  giver det for mange planer af type ... boliger, parker, cafeer
 • Banen skærer området op i små enklaver
 • Husk borgerinddragelse i den større bydelsplan

Prostituerede:


 • Prostituerede.
 • Indsats mod prostituerede (For at få dem væk
  fra gaden? Red.).
 • Færre ludere – i hvert fald færre unge ludere.
 • Færre pornobutikker på Istedgade
 • ville ønske vi kan skabe bedre forhold for handlede
  kvinder og narkomaner på gaden

Mangfoldighed og respekt:


 • Det er vigtigt, at der er plads til mennesker i alle aldre.
  Det er svært, fordi lejlighederne er for små eller
  for dyre for børnefamilier og samtidig for dyre for både
  pensionister og studerende.
 • Det er vigtigt, at Enghave Plads bevares som en plads til
  alle – også efter metro-byggeriet.
 • Man kender hinanden.
 • Godt at man kan være som man er.
 • Godt at folk er venlige.
 • Fremme respekt for hinanden og høflighed – det
  sker ved at man omgås andre gennem høj grad af urbanisering.
 • Vi skal skabe en behagelig by ved at sikre, at der bor forskellige
  socialgrupper side om side: For at folk kan lære at acceptere
  hinanden. Det lærer man ved at bo ved siden af nogen, der
  er anderledes end sig selv.
 • Støt op om mangfoldigheden – den er elsket.
 • Sidegadeprojektet vigtigt projekt med mange sociale funktioner.
  Flere bør kunne lønnes.
 • Færre gamle sure mennesker – i hvert fald ved
  bold-burene.
 • Sundevedsgadekarréen: Jeg foreslår at man laver
  en fælles gård i karreen, således at vi kan
  komme hinanden mere ved samt give de beboere der har meget lille
  gård mere plads til at slippe deres børn fri.
 • Gør noget godt for bumserne nede på pladsen
  om vinteren. Giv dem et halvtag og noget varme af en art.

  (så de ikke er så sure)

Lokale funktioner (institutioner og faciliteter
mv):


 • Daginstitutioner.
 • Pasning skal være i orden. Borger søger pasning
  i Rødovre. Der kan man vælge mellem 5 institutioner
  og hun kan få plads, når hun skal starte på
  arbejde.
 • Flere tilbud til de unge mellem 12-16 år.
 • Væresteder for (især) etniske unge.
 • Flere vuggestuer
 • Flere lejeboliger
 • Bedre børnehaver: De er meget slidte.
 • Sundevedsgadekarréen: Der er dels en byggegrund På
  Sundevedsgade 29 samt en nu forladt tømmerhandel på
  Enghavevej. Begge grunde vil være velegnede til at lægge
  en børnehave eller anden institution. Dette vil være
  livgivende for karreen samt hjælpe til at løse Kbhs
  kommune med at finde egnede steder til dette. Københavns
  kommune har tidligere lagt planer for dette. Der har været
  opbakning til disse, men ikke til de sidste to planer, hvor tømmerhandelen
  og motorcykelhandelen ikke blev bevaret.
 • Børnepasningsinstitutioner i Kødbyen?
 • Hvor skal børnene i området (Carlsberg) gå
  i skole? Det er ikke afklaret endnu, og det er op til kommunen.
  Carlsberg arbejder på at få Skt. Annæ Gymnasium
  -og skole til at rykke til bydelen. I forbindelse med skolen,
  vil der også kunne komme boldbaner og andre idrætsfaciliteter
  til området.

Skoler:


 • Åben lounge til vores frikvarter
 • Mere indflydelse på hvad skolen bruger penge til
 • Forny skolerne
 • Bedre lærer
 • Bedre skolelærere
 • Vi synes klasseværelserne på Vesterbros skoler
  er klamme, for små og gamle. Man sidder ikke godt på
  borde og stole, derfor får man ondt i ryggen.
 • Bedre skolelærer
 • Rengøringsdamerne på Vesterbro Ny skole er alt
  for dårlige: De gør ikke engang rent, og det er
  alt for dårligt.
 • Tove Ditlevsens skoles toiletter er alt for klamme
 • Mindre skole - færre lektier
 • Mere fritid

 

Folkeskole/gymnasieeksperiment evt. teknisk
skole (Initiativtager: Dorte Skovgård)

Indendørs:


 • Vi mangler: folkeskoler, moderne kursusfaciliteter: ungdomskole/aftenskole

Udendørs:


 • Vi mangler: trafiklegeplads, idrætsfaciliteter, naturviden
  –områder, ungdomsaktiviteter, byggelegeplads
 • Andre ideer: Juniorbrandkorps

Begrundelse:


 • Der er ikke født så mange børn som nu
  siden 1946. De børn skal have gode, nytænkte uddannelsesfaciliteter
  de næste 25 år mindst. De gamle skoler skal aflastes
  og gennemrenoveres.

Der vil mangle skolefaciliteter i den tid


 • Et fælles skoleområde for V+ SV + Enghave vil
  samle bydelene
 • Et eksperimenterende gymnasium med alternative fag som film,
  idræt og tekniske fag vil være et løft til
  området

Banderelaterede emner:


 • Ingen rockere i byen
 • Mere politi på gaden
 • Flere fodboldklubber
 • Hjælpe kriminelle unge
 • Mindre politi
 • Sænke den kriminelle lavalder
 • Færre bander
 • Specialfængsler for rockere.
 • Færre kriminelle
 • Mere tjek på unge små kriminelle.

Job


 • Flere muligheder for at unge under 16 kan få fritidsjob
 • Ungdoms job opdateringer
 • Info om jobs – ikke kun brugsen.
 • Info om jobs

Miljø:

Naturressourcer:


 • Mere grønt – flere træer.
 • Flere beboerhaver og mere grønt. Evt. flere små
  oaser på udvidede gadehjørner.
 • Området ved grafittimuren ved havnen. Der kunne være
  lidt vild park, christiania-agtigt kolonihaveområde eller
  lignende.
 • Enghaveparken bør have en mere indbydende indgang,
  for meget grus og for mange duer (fuglefoderautomat til afløsning
  af brød overalt). Græsplænerne fantastiske.
 • Flere grønne områder væk fra trafikken.
 • Otto Krabbes Plads: Det er synd at pladsen ikke blomstrer
 • Det er vigtigt at lave konkrete aktiviteter for at forankre
  bæredygtighed hos borgerne. Fx kunne LU opfordre andelsboliger
  til at diskutere miljø.
 • Spørg fx hotellerne ved Hovedbanegården, hvad
  der er bæredygtighed for dem.
 • Overdækkede gader for cykler, gamle og gående.
  Kunne være et internationalt fyrtårn i forbindelse
  med den internationale konference. Flere cykelparkeringspladser
 • Mere grønt – flere træer
 • Lommeparker med meget grønt og synliggørelse
  af lokal afledning af regnvand
 • At kunne opleve naturen i byen
 • Mere grønt
 • Flere grønne oaser à la Sønder Boulevard
  og Enghaveparken
 • Mere grønt: vinplanter, klatreplanter, egeføj
  og klatreroser
 • Blomsterpotter, blomsterkasser og dyreliv
 • Mere grønt
 • Træer og blomster
 • Jeg har lagt mærke til at der ofte er tændt lys
  i gaderne endnu før det bliver mørkt og jeg synes
  derfor at det kunne være en ide at sætte nogle cencorer
  på så lyset først tænder når det
  er blevet mørkt. På denne måde sparer kommunen
  på eludgiften og vi vil jo gerne en kommune som er med
  på den grønne bølge ikke?
 • klimatilpasse cykeltrafikstrukturen: igang med klimatilpasning
  og udvikling af cykeltrafik-nettet
 • Lave hele området Otto Krabbes Plads, Skydebanens legeplads
  og Skydebanehave om til et demoprojekt for lokal afledning af
  regnvand (LAR). (Der er jo meget andet end CO2-problemer, klimaproblematikken
  handler om!) Første brik, i form af den Vertikale Regnvandshave,
  er på plads, næste brik kan være den offentlige
  legeplads, da den meget snart skal renoveres. En tredie brik
  kan blive den integrerede institution Absalonsgade 10, som også¨står
  til at ændre den bagerste del af deres legeplads ved at
  fjerne belægninger og plante noget mere. Personalet er
  positive overfor synliggørelse af regnvand til leg. På
  længere sigt vil der kunne arbejdes med LAR fra deres hovedbygning,
  idet kommunen er åben for at drøfte at en del af
  Skydebanehaven kan benyttes - uden at det forøvrigt behøver
  at kunne ses i haven. ByhaveNetværket vil kunne indgå
  som tovholder i forhold til alle implicerede. Vi deltager i meget
  aktive LAR-netværk med KU-forskere og Københavns
  Kommune.
 • Forpladsen til Enghave Station foreslås ændret
  til et rekreativt gadeparkområde til leg og bevægelse,
  hvori afledning af regnvand fra de omliggende ejendomme skal
  synliggøres via smukke forsinkelsesbassiner og render
  inden det nedsives. Der udvikles vandlege- hhv. motionsredskaber
  til glæde for alle aldre til formålet. Endu et anderledes
  demo-sted på Vesterbro! ByhaveNetværket vil gerne
  være behjælpelig, da vi har relevante personer og
  kontakter i Netværket, som både kan være tovholdere
  og som har international erfaring med udformning af områder
  til leg og bevægelse.
 • Jeg syntes vi skal være den førende bydel hvad
  angår solceller Og vindmøller I storby. Elsker instalationen
  i Eriksgade Og solcelle væggen I Istedgade ved Det Gule
  Hus.
 • Mer grønt .
 • Lad de gamle træ stå på Enghave Plads og
  flere træ på gaderne.
 • få gjort Kødbyen til en grøn bydel
 • Plant træer/blomster i skelbækgade - der er så
  forfærdelig trist.
 • Gør Enghavevej mellem Istedgade og Vesterbrogade hyggeligere
  med træer, så kan det være at butikkerne kan
  holde længere og man ikke er bange for at dø af
  billister der tror det er en motorvej...
 • Sæt flere træer op...også på vesterbrogade,
  det gør det hele meget hyggeligere og tager støjen
  for beboerne.
 • Baneterrænnet er allerede hyggeligt og spændende
  nu, men på sigt kunne det være rigtig godt, at det
  blev udnyttet til mere rekreative områder for Vesterbroerne;
  Vi mangler fodboldbaner, hvor man bare kan gå hen og spille
  uden at være medlem af en klub, en beachvolleybane og måske
  en løbebane (spændende og ikke bare rundt i en ring),
  og så mangler vi et parkområde, og måske en
  udendørs skatebane a la den i Malmø - det kunne
  være sejt, når nu vi også har Copenhagen skatepark...
 • Jeg kunne også godt tænke mig at for flere grønne
  hyggelige områder med plads til børn. Enghave Park
  har også brug for en opfriskning den er beskidt og kedelig!
 • VEJTRÆER PÅ VESTERBRO:

  Beplantning med forskellige vejtræer i forskellige gader
  i bydelen, ville give det mangfoldige Vesterbro et grønt,
  urbant og levende udtryk.

  Vesterbro må vel være den Københavnske bydel
  der har færrest grønne områder. Vi har ikke
  Fælledparken, Frederiksberg have eller for den sags skyld
  Assistens kirkegården. Dette fravær af store parker
  er på mange måder med til at give karakter til bydelen
  og understrege Vesterbro som hovedstadens mest urbane område.
  På den anden side vil borgerne på Vesterbro gerne
  have bolignære grønne områder. Det kan konstateres
  dagligt i den nærmest overrendte Skydebanehave og i udfoldelserne
  på Sdr. Boulevard. Eller når borgerne ved Enghave
  Plads går i vild protest over at deres store gamle kastanjetræ
  må lade livet for en kommende metrostation.

  VEJTRÆER FORENER DET URBANE MED DET GRØNNE:

  Et initiativ der kunne opfylde Vesterbroborgernes behov for grønne
  oplevelser og samtidigt bibeholde Vesterbros urbane karakter,
  kunne være at beplante gader og vejstrøg med vejtræer.
  Vejtræer er et kendt og elsket urbant træk i mange
  storbyer: Pragh, Berlin, Madrid osv. osv. I byer er vejtræer
  med til at skabe et mod- og medspil til bylivet. Kontrasten mellem
  byen og træerne giver en flot æstetisk oplevelse
  der på sæt og vis fremhæver byens karakter.
  Samtidigt medvirker træerne til at man kan have et aktivt
  byliv hele året. I regn giver de ly, når det stormer
  giver de læ, på varme sommerdage giver de skygge.


  FORSKELLIGE TRÆER I FORSKELLIGE GADER:

  I en plan om vejtræer på Vesterbro, vil man kunne
  variere træsorterne til at passe ind i de enkelte gademiljøer:
  store platantræer i Reventlowsgade ville stå flot
  mod den massive Hovedbanegård og træsorten ville
  understrege forbindelsen til Europa. Rønnebærtræer
  kunne være det kække og frække modspil til
  livet i Istedgade. Lindetræer i Helgolandsgade, ask i Dybbølsgade,
  asp i Skelbæksgade osv. Dette kunne skabe et varieret og
  levende bybillede på Vesterbro som ville understrege og
  forstærke oplevelsen af en sammenhængende bydel med
  plads til forskellighed.
 • Carlsberg blev opfordret til at få inspiration fra
  Christiania til at styrke det selvgroede miljø.
 • Genbrug af spildevand – er det tænkt ind i Carlsberg
  bydelen? Ja, det vil blive brugt til fx springvand. Der vil også
  blive lavet grønne tage på bygningerne, hvor vandet
  også vil blive opfanget. En borger ønsker her et
  udkigspunkt.

Enghave parken


 • Nye bænke
 • Enghave Parken: Mere flot natur, mindre klamt springvand,
  væk med grafiti på bænke, for meget skrald.
 • Rens springvandet på Enghave plads
 • Fisk i springvandet: store flotte fisk som dem i tivoli
 • Springvandet på Enghave skal renses.
 • En pænere Enghave Park
 • Rense springvandet


Bymiljø:

Skrald:


 • Beboere ved Halmtorvet føler, at der er blevet mere
  råt + der er meget skrald og bliver skidt i opgangen. Ellers
  delte meninger om, hvorvidt Halmtorvet er blevet for pænt
  eller godt.
 • Mere rent på biblioteket.
 • Opgangen til sundhedsplejersker bør friskes og der
  bør være elevator.
 • Flere skraldespande og bedre vedligehold
 • Vi skal have en renere bydel: Fjern hundelorte og skrald
  fra gaderne.
 • Vesterbros Torv er beskidt og bør holdes mere rent.
 • Der er for mange hundelorte: Sæt standere op med gratis
  poser og få det lokale erhvervsliv til at finansiere dem
  mod at de får reklametryk på poserne.
 • Enghave plads er ulækker fordi der er for meget skrald.
 • Færre hundelorte
 • Rottefri bydel (Kødbyen)
 • Istedgade trænger flere skraldespander- rengøring.
 • Lav også en kampangne netop på Sønder
  Boulevard om sommeren mod skrald og hundelorte! Boulevarden er
  blevet super fantastisk, men om sommeren når den rigtig
  bliver brugt flyder det med skrald - på trods af de rigtig
  mange skraldespande. vi mangler (endnu) en kampange til at opdrage
  folket.

Legepladser:


 • Udendørs motionscenter sammen med legeplads, f.eks.
  ligesom ved Fredens Bro.
 • Flere legepladser.
 • Godt med masser af legepladser.
 • Flere legearealer og kreative oaser – for at kunne leve
  her med børn.
 • Flere gynger/legemuligheder på centrale plasteder og
  pladser i bydelen.
 • Gode legepladser
 • En forhindringsbane på Vesterbro Torv.
 • Sjovere legepladser.
 • Legepladser

 

Steder, der trænger til et kærligt løft:


 • Ingerslevsgade ml. hovedbanen og Dybbølsbro.
 • Kalvebod Brygge ud til vandet.
 • Enghave Stations Forplads.
 • Tove Ditlevsens Plads.
 • Alsgadekvarteret kedeligt - skal have løft med planter
  og skulpturer.
 • Den forblæste plads ved hjørnet af lyrskovsgade
  og vester fælledvej.
 • Sønder Boulevard fungerer ikke optimalt - lidt uenighed
  om, hvorvidt den bare skal have tid til at etablere sig.
 • Gør noget ved området ved Havnebadet. Det er
  ikke fedt og indbydende.
 • Enghaveparkesn skal forbedres så der kommer mere liv
  der.
 • Otto Krabbes Plads:
 • Boulesbanerne
  er uinspirenrende.
 • Flere bænke på Istedgade og Vesterbrogade, til
  når man skal gå/spadsere.

 • Et udendørs grillsted

 • Forstør Enghave og Vesterbro så der er mere
  plads til aktiviteterne
 • Kødbyens åbning har været en gave til
  området, mange af de rå restområder i København
  er forsvundet, det er vigtigt fortsat af fastholde i Kødbyen.

Steder med potentialer:


 • Byggetomten i Sundevedsgade.
 • Bevar den gamle trælast på Enghavevej til kreative
  formål.
 • Matthæusgades Kirke: ned med gittteret.
 • Enghaveparken er meget flot holdt – bliv ved med det.

Trafik:


 • Istedgade: ned i fart, flere lyssignaler, zig-zag-kørsel,
  ensretning, ingen parkering?
 • Omdirigering af unødvendig trafik, miljøzone/trængselsafgifter.
 • Gennemkørsel for enden af Dybbølsgade og rampe
  til Bryggebroen.
 • Halmtovert-gasværksvejs-drejningen skal gøres
  bedre.
 • Tunnelen fra Enghavevej til otto bussesvej skal gøres
  spændende og måske bredere.
 • Trængselsafgift.
 • Flere cykelstier.
 • Bilerne kører stærkt.
 • Skæve fortove, brosten og dårligt anlagte ramper
  op og –ned af fortove gør det svært for kørestols-
  og rollatorbrugere.
 • Flere gratis lånecykler.
 • Cykelsti på banesiden under Dybbølsbro, så
  cykler, der skal lige ud ikek skal op over bakken(broen). Det
  kan være på samme måde som bilerne på
  motorvejen – den samme strækning.
 • En bus med rute forbi Halmtorvet, da der er langt at gå
  derfra for de gamle.
 • Beskyttelse af cyklister ift. Biltrafik på hjørnet
  ved Bosch.
 • Fri parkering i bydelen.
 • Det er dejligt med cykelstier.
 • Godt at vi får en metro
 • Begrænsning af trafikken på Kingosgade: Der er
  for meget trafik og trafikken er for farlig
 • Færre biler (generelt), for at kunne færdes trygt.
 • For meget trafik
 • Bump eller ensretning på Istedgade, for det er farligt
  at køre der som cyklist.
 • Luk Istedgade af for trafik – det er der for meget af!
 • Mindre trafik, især på Vesterbrogade. Indfør
  elbusser for at mindske forureningen.
 • Færre biler
 • Cykelveje
 • Gågader
 • Der er underligt nok kommet flere P-pladser i Haderslevsgade.
 • Flere og mere effektivt udnyttede cykelparkeringspladser.
  Mere cykeloprydning. Mere cykelparkering langs boldburet på
  Litauens Plads.
 • Istedgade: ned i fart, bump, flere overgange, lyssignaler
  diskuteredes, zig-zag-kørsel.
 • Vester Fælledvej føles ikke tryg – især,
  hvor den drejer.
 • Hævet vejbane på Enghave Plads i forlængelse
  af Istedgade og måske også på Enghavevej mellem
  Park og Plads.
 • Havnetunnel.
 • Flere broer ved Fisketorvet.
 • Gratis busser fra forstæderne og ind til centrum –
  vil fremme miljø og sundhed på mange fronter her
  i bydelen, gennem tiltag der gennemføres i forstæderne,
  men også har virkning her.
 • Billigere offentlig transport – hvert fald for unge
 • Færre kontrollører i togene
 • Et rabatkort til unge (?)
 • Billigere kollektiv transport
 • Mindre CO2
 • Mindre forurenende transport
 • Metro station på Enghave Plads.
 • Metrobyggeriet vil påvirke og besværliggøre
  adgangen til Kødbyen.
 • Lastbilerne der bakker ud fra Kødbyen er farlige og
  hører ikke hjemme på Søndre Boulevard.
 • Udvidelse af museumsgaden ved bymuseet til at gå på
  tværs af Vesterbrogade fra bymuseet til Gasværksvej
  således at der kun er passage for busser sporvogne og cykler

  Der kommer et læserbrev i Vesterbrobladet om sagen på
  torsdag. Derved kunne der etableres et gennemgående

  grønt område fra Enghave Plads over det grønne
  område ved Matthæuskirken Valdemarsgade videre gennem
  tværgaden til skydebanehaven og derfra videre til museumstorv
  Vesterbros Torv med direkte adgang til søerne gennem Bagerstræde
  og Teaterpassagen. Således vil det kunne lade sig gøre
  at passere som fodgænger, cyklist, kondiløber eller
  institution tværs gennem Vesterbro og undgå gadelarm.
  Det er vigtigt at bevare de lave gule bygninger på Enghavevej.
 • Jeg kunne godt tænke mig cykelstier gennem Carlsberg
  til valby og i rundkørslen på halmtorvet, så
  jeg slipper for at køre på brosten. Det ødelægger
  mjine cykelhjul!
 • Udvidelse af museumsgaden ved bymuseet til at gå på
  tværs af Vesterbrogade fra bymuseet til Gasværksvej
  således at der kun er passage for busser sporvogne og cykler

  Der kommer et læserbrev i Vesterbrobladet om sagen på
  torsdag. Derved kunne der etableres et gennemgående

  grønt område fra Enghave Plads over det grønne
  område ved Matthæuskirken Valdemarsgade videre gennem
  tværgaden til skydebanehaven og derfra videre til museumstorv
  Vesterbros Torv med direkte adgang til søerne gennem Bagerstræde
  og Teaterpassagen. Således vil det kunne lade sig gøre
  at passere som fodgænger, cyklist, kondiløber eller
  institution tværs gennem Vesterbro og undgå gadelarm.
  Trafikken ved Værnedamsvej: Det er jo et sandt kaos dér.
  Parkerede biler og gennemkørsel fra både Gl. Kongevej
  og Vesterbrogade/Frederiksberg allé. Det er rigtig ærgeligt,
  at en så flot og hyggelig gade bliver ødelagt af
  det trafikale kaos. Kunne man ikke ensrette gaden, så der
  kun kunne komme trafik fra en af siderne. Den bedste løsning
  ville være, at biltrafikken kom fra Gl. Kongevej og at
  man så lukkede biladgangen fra Frederiksberg allé.
  Skabe en flot entré til Skydebanelegepladsen ved at forlænge
  den smukke indretning, som resten af Skydebanegaden har, synligt
  henover Istedgade, til også at omfatte dette tilsyneladende
  glemte stykke. Det burde friholdes for parkering og blive en
  stillegade, og med hævede befæstelser hen over Istedgade
  for at bremse trafikken, da det er utallige børns vej
  ind til legepladsen.
 • Jeg synes det kunne være rigtig godt, hvis der bliver
  adgang fra Vesterbro til baneterrænnet - fx. fra Ingerslevsgade.
  Man kunne lave en tunnel, men det bedste ville være en
  bro, så man ikke skal ned i en uhyggelig tunnel...
 • cykelsti/ malet cykelsti på alle veje
 • Jeg kunne for en kommende bydelsplan forestille mig at den
  indeholdt en sikring af gode forbindelser på alle veje
  for såvel to- som firehjulede køretøjer
 • Jeg har boet på Vesterbro i mange år og synes
  virkelig at der er ske en del rigtig gode ting, men en ting jeg
  underer mig over og håber kan ændres er trafikken
  i den "blinde" ende af Matthæusgade ned mod Skydebane
  Parken/Otto Krabbes Plads.

  Jeg har på denne del af gaden efterhånden set rigtig
  mange situationer hvor børn har været i fare for
  at blive kørt ned, hvis ikke det havde være for
  meget vågne forældre. Det er kombinationen af institutionen
  Gravergården, Skydebane Parkens legeplads og meget fartglade
  drenge i hurtige biler der gør denne ende af Matthæusgade
  så farlig.

  Jeg tænker at disse farlige situationer kan undgåes
  hvis der - som på resten af Matthæusgade - bliver
  lavet fartregulerende bump. Måske som de "flusvampe"-bump
  der er i Stengade på Nørrebro eller som helt almindelige
  bump. Vigtigt er det dog også at indtænke en ide
  er sikrer at fortorvene ikke bliver brugt til mere race end de
  gør i forvejen i aften-timerne. Da er det ikke længere
  institutionsbørn dere r i fare men derimod beboererne
  fra ejendommen i MAtthæusgade 6 der risikerer at blive
  kørt ned når de går ud af døren, fordi
  der bliver kørt på fortorvene. Og denne form for
  race ser jeg vil blive værre hvis man regulerer trafikken
  på selve kørebanen men ikke sætter bumme eller
  bump op på fortorvet.

  Jeg tror virkelig at en regulering af trafikken i denne ende
  ville gøre flere forældre tryggere når de
  henter deres børn og vil nyde at lede børnene lege
  på Skydebanen og Otto Krabbes Plads mere, og ikke længere
  være bange for at nogen bliver påkørt.
 • Mere lysregulering i Istedgade. Ved Skydebanegade bliver
  det uregulerede fodgængerfelt ikke respekteret. Biler og
  cykler holder ikke tilbage for fodgængere. En mere trafiksikker
  Istedgade for krydsende fodgængere. Til gengæld tror
  jeg, at Istedgade som gågade vil dræbe det naturlige
  liv i gaden. Cikaner kunne evt. være en løsning
  for, at der ikke bliver kørt så hurtigt.
 • Bedre cykelforhold i Istedgade - ved ikke om cykelsti er
  løsningen hele vejen eller om det blot vil udvide 'hænge
  ud'-området ved Mændenes Hjem og omegn og skabe andre
  typer farlige situationer end i dag
 • Fartbump på Istedgade. Eller en anden løsning
  som enten sikrer færre biler eller lavere hastighed. Der
  bliver kørt meget uansvarligt med flere tilskadekomne
  på Istedgade.
 • Vesterbro skal have små kørende el-busser. Nærmest
  små åbne platforme, som man står på og
  går af - ’næsten i farten’. De skal køre
  rundt i hele bydelen, så vi kan undvære den interne
  kørsel og forbinde ’knudepunkterne’ for busser,
  tog og metro på Vesterbro. Prisen skal være symbolsk
  lav – men formentlig ikke helt gratis..! (her tænker
  jeg lige højt..)
 • Jeg har et forslag til hvordan man kan forbedre området
  omkring Otto Busses Vej for cykellister. Mit forslag går
  på at man enten forlænger tunnellen ved Enghavevej,
  så den også gå under Enghavevej. Eller alternativt
  sætter et lyskryds op. Situationen er lige nu at der kommer
  flere og flere cykellister til. Det er stort set umuligt og livsfarligt
  at krydse vejen udfor tunnellen. Det bevirker at der bliver
  cyklet på fortovet på Enghavevej, hvilket kan undgået
  med en tunnel eller lyskryds. Det vil selvfølgelig
  også være en fordel når Baunehøjbadet
  snart åbner igen, hvilket vil give endnu mere cykeltrafik.
 • ISTED MONO ALLE:

  FORESTIL JER ISTEDGADE MED EN RÆKKE AF SLANKE TRÆER
  PLANTET I HØJBEDE I CENTRUM AF GADEN. ALTSÅ EN RÆKKE
  MIDT MELLEM DE FORSKELLIGE KØRERETNINGER. HØJBEDE
  FOR AT UNDGÅ SALT O.LIGN PÅ RØDDER. DER SKAL
  SELVFØGELIG VÆRE "HULLER I HØJBEDENE
  VED KRYDSENDE VEJE. DELS VIL DET GIVE EN TILTRÆNGT GRØNHED
  I KVARTERET, DELS VIL KØRENDE FORNEMME DERES HASTIGHED,
  DET KENDER MAN FRA GAMLE ALLE´ER OG IKKE MINDST VIL DET
  VÆRE EN NY IDE SOM KUNNE EFTERLIGNES LET FLERE STEDER I
  BYEN, IDET VED HØJBEDE KAN MAN UNDGÅ AT SKULLE GRAVE
  ASFALT OP OG ET FORSØG KUNNE GØRES BILLIGT VED
  BRUG AF STORE RETANGULERE CEMENTBEHOLDERE.
 • At fortorvet foran Gasværksvejens Skole bliver udvidet,
  sådan at der er bedre plads til cykelparkering, og til
  at passere hinanden i morgenmylderet.
 • Vi kan fjerne den ene vejbane og den ene side parkering på
  Istedgade. Således vil bilerne stadig have tilgang til
  butikker, men vi vil få mere plads til handelsliv og cyklisme.
  Den tilbageværende vejbane kan fartdæmpes effektivt
  med mariehøns eller andre målrettede foranstaltninger
  mod bilernes fart. Det er ikke mindre sandsynligt at fartdæmpe
  én smal vejbane, end hvis der er to vejbaner. Busserne
  kan stoppe på vejen hvilket også vil fartdæmpe.
  Hvis der kun er én kørselsretning, så er
  det nemmere at krydse gaden for fodgængere. Generelt skal
  alle ensrettede sidegader ikke være ensrettede for cykler,
  men kun for biler.
 • Ved de eksisterende busstoppesteder i Istedgade etableres
  øer. Disse danner derved et "fremskudt stoppested",
  som gør, at bussen anvender selve vejbanen til standsning.
  Bagvedliggende trafikanter må holde tilbage indtil bussen
  kører igen. Bussen skal altså ikke trække
  ind i en "buslomme" for senere at skulle trænge
  sig ud i trafikken igen.
 • I forbindelse med stoppesteder (Istedgade) etableres et fodgængerfelt
  bag bussen (så det undgås at passagerer træder
  ud foran bussen, idet den skal køre videre) og et antal
  siddemøbler i umiddelbar forbindelse med stoppestedets
  venteareal.
 • Alle fodgængerfelter i Istedgade etableres mellem to
  øer, hvorved krydsningsdistancen mindskes og oversigten
  øges - krydsningen påbegyndes ved vejbanen, og ikke
  bag biler i parkeringszonen. Det vurderes, at der i dette forslag,
  hvor krydsning fra ø til ø nedsætter distancen
  med næsten fem meter, ikke er nødvendighed for etablering
  af midterheller. Denne vurdering beror ydermere på det
  argument, at en løsning som inkluderer midterheller, vil
  skabe "svingende" trafik, hvor blød og hård
  trafik har øget risiko for sammenstød.
 • Cyklisters sammenstød med pludseligt åbnende
  bildøre er et sikkerhedmæssigt problem. Istedgade
  er en relativt bred gade med 1,7 meter frirum til cyklister ved
  siden af biler pr. vejbane, og det er derfor en oplagt mulighed
  at udnytte gadens bredde anderledes for at adressere problematikken.Ved
  at udvide parkeringszonen med 10 centimeter mod vejbanen og anlægge
  0,5 meter brede markeringsstriber mellem parkeret bil og vejbane,
  gives der signal om, at biler skal parkeres helt til kantsten
  og at der forefindes en "døråbningszone".
  Denne zone kan desuden benyttes som en form for sikkerhedszone
  for cyklisterne, hvor de midlertidigt kan trække ind, hvis
  der pludseligt opstår problemer i vejbanen.

Andre


 • Kroge til barnevogne skal indtænkes i byrum.
 • Og lav en lille hundeløbegår på Sønder
  Boulevard i enden ned mod Enghave station. Vi er mange der går
  med vores hunde der, men vi kan ikke have dem løs nogle
  steder.
 • Bliver Carlsbergs område knyttet an til Vesterbro eller
  fx Valby? Det er Vesterbro, som området orienterer sig
  mod.

 • Hvad skal de gamle bygninger bruges til (Carlsberg), når
  området udvikles. Vil man kunne bo i dem? De vil mest
  blive brugt til erhverv og lignende.

Godsbaneparken

(Initiativtager: Rolf Andreasen)

Tværgående eller langsgående forbindelse
til centrum – stisystem som referer til jernbaneanlægget
(forbillede: "the highline" i New York).


 • Gerne tydeligt ude af niveau med mulighed for

Overblik.


 • Stien forbinder hovedattraktioner i området.
 • Langsgående Vesterbro, Carlsberg, Kgs.

Enghave forbindes til centrum.


 • Inkorporere museumsideen – måske ved

anvendelse af genbrug af jernbanematriel


 • Oplevelsessti: referencer til lokalområdets natur

– "Rosenåen" – variation


 • Referencer til lokalhistorien: godsbaneanlægget.

Bevaring af den oprindelige "industriarkitektur"

Hvorfor:


 • Højner oplevelseskvaliteten i det grønne område
  som baneanlægget bør bruges til.
 • Gør baneparken attraktiv
 • Erstatningen for den fældede fredskov

Bevar Oasen

(Initiativtager: Tine Willer)


 • København er fuld af larm – hvil ørerne
  og få ro i

sjælen ta’ en tur til godsbanegårdens område


 • Stilleområde – highline park
 • Bevar og fokus på historien – Togmuseum. Veterantoget
  – legepladser og oplevelsessted for børn
 • Kulturcenter
 • Cafeer og restauranter
 • Trafikløst område
 • Byens lunge + Vesterbros og Kgs. Enghaves pusterum
 • Fokus på tryghed i området med en afgrænsning
  så man kan åbne/lukke området

Bevaringsværdige bygninger

(Initiativtager: Poul-Erik Lind)


 • Bevaringsværdige bygninger
 • Bevaringsværdige udearealer
 • Fastholde banepræget (skinner fx i parkarealer, sporskifter,
  kraner, skydebro)
 • Måske en dræsinebane for børn og voksne

Alt dette giver området sjæl, oplevelsen af et
sted med unikke rødder. Alternativet til dette er et nybygget
areal som kunne være når som helst.

Skræmmeeksempel: nedrivningen af Ford og B&W støberihal
i Sydhavnen

Kommentarer fra andre deltagere:


 • se evt. bare i Assens
 • et udkigssted for vuggestuebørn – i dag står
  de og kigger fra broen i Valby.

Økonomi:


 • Skattelettelser.
 • Godt at der er mange små lokale butikker med specialiteter.
 • Godt at forsøge sig med Toves Galleri – håber
  at det bliver en succes.
 • Spørg erhvervslivet, hvad der er bæredygtig
  økonomi for dem.
 • Jo mere virksomheder indtænker bæredygtighed
  mv., jo bedre rustet er de.
 • Vi kan ikke arbejde og tjene penge, hvis ikke børnene
  kan blive passet!!!
 • Nogle ting – fx at boligbestanden ikke ændrer
  sig sådan at der bliver for mange rige borgere i bydelen
  - skal tages op på et højere niveau.
 • Barer
 • Internet cafeer for små (unge)
 • Flere diskoteker
 • Ungecafe: med billig te og kaffe og spil og mulighed for
  at være der hele tiden
 • En billig cafe, speciel til unge, som får støtte
  så vi kan få billigere kaffe med mere
 • Unge cafeer: med billige spil og hvor man skal kunne være
  hele tiden
 • Flere netcaféer
 • 16 + disco
 • Flere penge til væresteder, aktiviteter.
 • Biograf
 • Netcafe
 • Netcafe i Sydhavnen
 • China box
 • Flere pølsemænd
 • Starbucks til Danmark!
 • En Baresso på Enghave plads
 • Flere sunde og billigere spisesteder
 • Flere steder hvor man kan købe china box
 • Flere kaffebarer
 • Billige shawarma
 • Billigere junk (food?)
 • Cafeer, cafeer, cafeer
 • Flere spise steder
 • Flere gågader med cafeer og shoppe-butikker
 • Punk/funk shop på Vesterbro
 • Cd butikker
 • Gadget shop på Vesterbro
 • Center på Enghave Plads
 • Strøg med gode butikker
 • Flere gratis ting
 • Gratis mobiler
 • Flere steder med gratis morgenmad – som til Dit Space.
 • Inco gav udtryk for, at de gerne så Kødbyen
  udbudt til salg i mindre enheder, da de i det tilfælde
  selv ville købe deres ejendom. Fra salen blev der givet
  udtryk for, at det er slut med Kødbyen, hvis området
  bliver solgt til en privat investor, der har helt andre økonomiske
  interesser end Københavns Kommune.
 • Der bør igangsættes en strukturplanlægning
  af Kødbyen gerne varetaget af en fond eller en anden udviklingsorienteret
  aktør.
 • Fiskebaren i Kødbyen planlægger i øjeblikket
  et udendørs kødmarked i december – Kødbyens
  julemarked. Man håber at kunne gøre markedet til
  en fast ugentlig tradition, men det kræver tilladelse fra
  Københavns Kommune. På længere sigt vil en
  del af overskuddet evt. kunne gå til vedligeholdelse af
  bygningerne og forskønnelse af området.
 • Der var et ønske om en billig husleje til udvalgte
  udviklingsvirksomheder, der har en social profil og giver noget
  tilbage til området.
 • Fortsat køderhverv i Kødbyen
 • Kinesisk erhvervspark – food street med kinesisk mad.
  Mange danske kinesere har penge og vil gerne investere i kinesisk
  gourmet.
 • Fiskebaren vil gerne samarbejde med kineserne mht. kødmarkedet
  og drømmer i øvrigt om at kunne flytte markedet
  indendørs på et tidspunkt.
 • Anderledes butikker som motorcykelhandelen (i Sundevedsgadekarréen)
  giver liv til bydelen. Det er ikke interessant med flere tøjforretninger.
 • Færre shawarma steder!!!!!!!
 • Bevar de gamle værtshuse!

  Kan man på en eller anden måde lave en "Vesterbros
  Værtshus dag" Der er så mange fine værtshuse
  og de er ved at forsvinde, det er frygtelig ærgeligt. Hvad
  kan vi gøre som samfund for at beholde disse?
 • plads til etablering af virksomheder inden for kreative brancher.
 • fri adgang til dgi, Skateparken Og Andre fritids tilbud I
  bydelen for kvarterets unge

Kultur:


 • Kreativt Hus: Et sted hvor man kan få adgang til malerværksteder,
  mørkerum til foto, musik mv.
 • Udendørs galleri.


Idræt/aktiviteter:


 • Flere idrætsfaciliteter.
 • Løberuter.
 • Boldbur og højbede i Broagergade.
 • Litauens Plads: Etabler park og skatebaner.
 • Flere idrætsfaciliteter
 • Lav aktiviteter på Vesterbros Torv, fx gymnastikredskaber
  som på Nørrebro.
 • Godt med mange gader man kan stå på rulleskøjter
  i.
 • Ramper ved søerne
 • Sportshaller
 • Dansehaller for modne
 • Biografer
 • Det gode miljø ved skatebanen på Enghave Plads
  skal bevares uder metrobyggeriet.
 • Lokale kunstnere skal udsmykke offentlige arealer.
 • Flere indendørsbaner eller adgang til skolernes baner
  hele tiden /evt. nøgle udlån
 • Flere større svømmehaller
 • Skøjte baner
 • Skatepark
 • Paintball
 • Flere svømmehaller
 • Bavnehøj er alt for småt til alle de børn
 • Skaterbanen er ulækker (råden)
 • Sjælør fodbold bane skal laves om – nye
  mår og ny opstregning
 • Styrketræning
 • Kampsportslokaler
 • Fodboldbaner
 • Adgang til (drikke) vand ved fodbold banen
 • Gratis svømmehal
 • Fodbold
 • Dansesale
 • Skoleskak
 • Street fodbold
 • Badeland som Lalandia
 • Minigolf
 • Kricketbane
 • Skøjtebaner
 • Flere skaterbaner
 • Gratis eller billigere bokseundervisning
 • Billigere fritidsaktiviteter
 • Flere skateparker
 • Flere fodboldbaner
 • Flere offentlige sportssteder
 • Flere svømmehaller
 • Flere gratis sportsaktiviteter
 • Flere af sådan nogle sportsstaviver som står
  bag DGI Byen, som man kan træne på når man
  fx løber en tur.
 • Karate rum
 • Sportsbaner og indendørslegeplads (ligesom remissen
  på Østerbro)
 • Flere sportshaller
 • Flere skateparker
 • Flere idrætsanlæg på Vesterbro
 • Større idrætsanlæg
 • Mere børnevenlig svømmehal
 • Bokse klubber
 • Kunstgræsbaner (fodbold)
 • Bokseklubber
 • Fodboldbaner
 • Flere aktiviteter
 • Kampsport
 • Grats danseundervisning
 • Boksning
 • Fodboldbaner
 • Boldspil baner
 • Nye basket kurve til banerne på Enghave Plads og i
  Enghave Parken
 • Cross bane klub – der tager til amager
 • Mountainbike rute gennem København
 • Vesterbro mangler en skøjtebane som fint kunne være
  i Enghaveparken i vinter perioden. Mange andre bydele har skøjtebaner
  og når man tager antallet af børn på Vesterbro
  i betragtning skulle den nok blive flittigt brugt.

  Enghaveparken har et soppebassin som kunne udvides til en skøjtebane.
  Man kunne gøre plads til skøjteudlejning og cafe/bod
  ved siden af banen
 • "HVAD MED EN INDENDØRS LEGEPLADS?"

  Lige nu skal man tæske til Herlev eller andre forstæder
  / provins-steder for at få et legeland eller aktivitets-sted
  for børn.

  Det gør ikke noget det koster lidt penge at komme ind
  - bare børnefamilierne ikke bliver flået
 • Fodbold/basketburene på Sønder Boulevard fungerer
  jo rigtig fint. Børn i alle aldre uanset etnisk baggrund
  bruger dem sammen. Problemet er bare, at der ikke er påsat
  lys ved banerne. Og nu når vi snart de mørke dage
  og så er det begrænset, hvor meget de kan bruges.
  Det er da rigtig ærgeligt. Kunne man ikke sætte lys
  op i burene. Det er en billig og RIGTIG god lille investering.
 • .....Måske nogle flere gynger rundt omkring... også
  til voksne.
 • Mer leg til alle.
 • Jeg har boet her på Vesterbro i 5 år og nyder
  at have Enghaveparken som min lille have. Jeg har en lillesøster
  på 3 år, og hver gang jeg er på legepladsen
  keder jeg mig efter en halv time, det er nemlig ikke særlig
  sjovt at lege med når man hele tiden bliver begrænset
  af sin kropsstørrelse. Derfor fik jeg lyst til at undersøge
  hvordan man kunne lave en legeplads der er beregnet til både
  børn og voksne. Jeg har besøgt alle legepladser
  på Vesterbro, Frederiksberg og Østerbro. Her har
  jeg observeret børn og voksnes adfærd og fundet
  ud af at børn og voksne gerne vil lege sammen, men at
  de voksne bliver begrænset af legepladsernes størrelse.
  Børn inviterer ofte forældrene til at lege med og
  inkluderer dem i deres leg, fx "I er hajerne i skal fange
  os!" Men forældrene må skuffe deres børn
  da de ikke kan komme op i rutsjebanen og fange dem eller kan
  være i legehuset. Forældrene har ofte ikke så
  meget tålmodighed og keder sig hurtigt. De søger
  efter noget at sidde på, men det er ikke altid muligt at
  finde noget. Så sætter de sig på jorden eller
  på legeredskaberne og sidder i vejen for børnenes
  leg.

  Det vil jeg gerne gøre noget ved! så derfor har
  jeg prøvet at skabe en legeplads der tager hensyn til
  både børns og voksnes størrelse og behov.
  De voksne kan motionere, børnene ka lege eller de kan
  lege sammen. Det skal være en legeplads der inviterer til
  leg og aktivivtet!

  Placering.: Enghaveparken er en dejlig park hvor alle vesterbro
  borgere kan være. Det er et åndehul for byen og et
  dejligt chillout sted. Mange motionerer her, laver picnics, soler
  sig og børnefamilier nyder at komme her. Men der mangler
  noget til børnefamilierne så de kan stimulerer og
  aktiverer deres børn. Enhaveparken har nemlig kun et tilbud
  til de unge i form af en fodboldbane og basketbane. Men for alle
  de små og de voksne der ikke lige kan samle et helt fodboldhold,
  synes jeg at parken kunne tilbyde en børn/voksen legeplads
  lige bag søen, før basket banen. Immellem petangbanerne
  er der er der plads, dog bænke på hver side. (tjek
  evt. google earth her.) Jeg har nemlig altid undret mig over
  hvorfor der ikke befinder sig noget der. Det er selvfølgelig
  et placerings forslag, men legepladsen kan sagtens passe ind
  et andet sted på Vesterbro. Hovedsagen er at Vesterbro
  skal invitere til leg og aktivitet hvor alle kan være med.
 • gymnastik/sport eller andre gratis aktiviteter i parkerne
 • Det ville være fedt med nogle udendørs fitness
  stativer på de grønne områder, ala dem som
  kineserne så flittigt benytter.
 • Kommer der til at være en svømmehal i Carlsberg
  bydelen, som der var vist på et billede, da der var arkitektkonkurrence
  om området? Da der allerede er 2 svømmehaller
  i bydelen, er der nok ikke behov for det.

Events/arrangementer:


 • Flere loppemarkeder i Enghaveparken – det giver liv
  og forener alle kulturer.
 • Bon-bonland eller Bakken på Vesterbro hver sommer.
 • "kombirum" på Otto Krabbes Plads, så
  vi kan være sammen og spille musik på tværs
  af generationer.
 • Mere musik i gaderne for børnefamilier.
 • En åben scene for vækstlaget – primært
  til musik og teater.
 • Skal fremme musik og teater i byens rum.
 • Koncerter med vækstlagsmusik på Vesterbros Torv
  og Enghave Plads. Her skal man kunne gå gratis/billigt
  til koncert og møde sine naboer, og folk i bydelen bliver
  samlet til musik og fællesskab.
 • Færre restriktioner ift. at kunne bruge Vesterbros
  Torv (til arrangementer mv.) Der er mange ting, man pt. ikke
  må (som erhvervsdrivende)
 • Flere aktiviteter på Vesterbros Torv, for at pladsen
  skal blive brugt og udviklet.
 • Flere gangster/hiphop koncerter.
 • Lave en graffiti event.
 • Rap.
 • Flere velgørenheds arrangementer.
 • Flere udendørs biografer
 • En ny scene
 • Koncerter
 • Strøm festival
 • Fantasi festival med bøger som Amime osv.
 • Arrangementer/steder hvor unge kan møde andre unge
  fra hele landet
 • Party – disco-dasko
 • Mulighed for at gå til foto – fotokonkurrence
 • Flere arrangementer i Enghave parken (koncerter)
 • Playstation 3, TV, Sofa, bordtennis, trængningsudstyr
  (man skal minimum være 24 år)
 • Flere udendørs aktiviteter – konkurrencer
 • National kage bagningsdag
 • Basar musik shop
 • Markedsdag på Enghave Plads, eller andet sted mens
  Metro bygges.
 • Mit forslag er at bruge Sønder Boulevard til marked/torvesalg
  af f.eks. grøntsager, frugt, blomster, ost, kød
  og fisk samt kunsthåndværk -som det gøres
  på f.eks. på Ingerslevs Boulevard i Århus.
 • Mere liv på Sønder Boulevard. Der er stille
  i stort set alle gader på nær Istedgade. Sønder
  Boulevard rummer mange muligheder for kulturbegivenheder på
  stykkerne mellem gaderne.
 • Lad der være arrangeret kunst på alle de små
  uudnyttede pladser i et media-samarbejde med Ibyen. Hvert halve
  år inviteres 20 kunstnere fra norden til byen, for at lave
  deres kunstværk på deres forud bestemte plads. Evt.
  kørt af Artrebels.
 • Bevar de gamle værtshuse!

  Kan man på en eller anden måde lave en "Vesterbros
  Værtshus dag" Der er så mange fine værtshuse
  og de er ved at forsvinde, det er frygtelig ærgeligt. Hvad
  kan vi gøre som samfund for at beholde disse?
 • Plads til kunstnerisk udfoldelse på anviste steder
  ( maleri ,plakat kunst,graffiti )det gratis udendørs galleri
 • Hvad er der af ændringer fra den oprindelige plan (Planen
  for Carlsberg bydelen)? – for de midlertidige aktiviteter
  er rigtig gode, og det vil være synd, hvis de skal flytte.
  For at den økonomiske plan for udviklingen af området
  skal holde, bliver de midlertidige aktiviteter nødt til
  at flytte.

Kultur Institutioner:


 • Et koncert sted hvor unge kan spille uden at være professionelle.
 • Øvelokaler
 • Kreativitets-rum med billige materialer til at lave ting
  af
 • Flere shia og suni moskeer
 • Rum til bands
 • Flere moskeer
 • Stille og roligt rum hvor man kan lave lektier
 • En klub for perkere
 • Klub
 • Flere moskeer
 • Flere klubber
 • Et bedre kulturhus på Vesterbro
 • Øvelokaler
 • Musik sal
 • Pige klub – store piger
 • Steder hvor unge kan hænge ud indendørs
 • Øvelokaler
 • Øvelokaler
 • Klubber
 • Klub for os selv – med en voksen
 • Natklub hvor man kan feste uden klager: man skal have lov
  til at holde fest uden at blive smidt ud.
 • Ungdomsmødesteder og huse
 • Flere rum i kulturhuset – spillerum
 • Man kan godt mærke, at der er kommet en ny kultur i
  Kødbyen – der er larm og glade dage.
 • Flere kulturelle steder, som koncerthus til de mindre bands
  og klub aftener der findes.

  Jeg håber at vi kan bevare og udvikle Kødbyen
  som et kultursted fremfor et område til supermarkeder...
  Dem har vi nok af i området :)


 • Vi skal have inddraget de mange gode, store og flotte haller
  på DSB’s rangerarealer (omkring ’den gule by’)
  til diverse projekter – kunstudstillinger – diverse
  indendørs sport. Vi – beboerne i bydelen – har
  ikke (til vort eget brug) fået meget ud af renoveringen
  af Den brune Kødby eller bygningen af DGI-Byen –
  vi savner fortsat udfoldelsesmuligheder for lokale grupper og
  foreninger. Der var engang hvor ’ting’ skete og udviklede
  sig på Vesterbro – lad det ske igen..!
 • Det er godt med tomme bygninger, for det skaber det kreative
  liv, der ønskes (Carlsberg bydelen).

Idræt/fodbold

(Initiativtagere: Thomas/Søren)


 • Udendørs. Bavnehøjanlægget er

Overbelastet.


 • Vesterbro er brokvarteret med færrest m2 anlæg
 • Banearealet er sidste friareal i hele Sydhavn-Vesterbro området
 • Idrætsklubber fungerer som

samlingspunkt for bydelens børn, unge og voksne på
tværs af social/etnisk gruppe


 • Der spilles fodbold på mange størrelse baner
  3-5-7-9-11 mands. Der kan laves

andet end kun traditionelt 11-mandsbaner. Samling af f.eks.
5

mandsbaner ville også aflaste Bavnehøj


 • Hal (evt. multihal) til vintertræning. Pt. trænes
  i områdets små skolesale, og der mangler plads

Non-profit cafe og events

(Initiativtager: Simon Frederiksen)


 • Kultur
 • Oase
 • Værksted(kunst) – udstillinger
 • Cafe
 • Oplysning
 • Musik – lokaler og koncerter

Hvorfor:


 • Fremmer en positiv kultur/integration i bredest mulige forstand
 • Fokus på 3.verdens lande mv.

Et demokratisk kulturprojekt som giver adgang for grupper der
ellers ikke har så nem adgang til kulturudfoldelse.

DIV:


 • Glade for Sdr. Boulevard.
 • Mere plads til Hva’ så butikken.
 • Dejligt på Vesterbro, rart for orlovsfolk, der er noget
  at se på, ammestuer mv.
 • Valby parken er et hyggeligt sted
 • SSB fodbold
 • Håndbold
 • At gå til teater
 • Strøget, tivoli og Fisketorvet.
 • Det er godt der er basket og fodboldbane på sønder
  boulevard
 • Vesterbro ungdomsgård er nice for de unge
 • Rubinen i Sydhavnen er også en god ungdomsklub
 • Idrætsfabrikken er et godt sted at spille
 • Vi kan godt lide Humleby
 • Vi kan godt lide fodboldbanerne på Enghave station
  og sønder boulevard

Kilde: TARGET="_blank">www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/page39.html