erhverv

Erhvervsanalyse af region hovedstaden i 2011:
I analysen "Hovedstaden - metropol med lokalt afsæt" præsenterer Vækstforum friske tal om de faktiske erhvervsforhold i hovedstadsregionen.
www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/2011 ...