Menu

VesterbroPortal

Den lokale indgang til nettet

Bydelsplan

Visionen for Vesterbro 
www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk ... 
Bydelsplanen 2017-2020 i PDF.   
Bydelsplanens indhold

10 Bydelens egenart, udfordringer og potentialer
14 Beboersammensætning
18 Vesterbros kvarterer
30 Lokaludvalgets indsatsområder og arbejdsprogram
34 Virkeliggørelse af Københavns Kommunes målsætninger og politikker
36 Vesterbro vokser – nye bydelsområder
40 Rekreative arealer, Havnen, Godsbanen og Otto Busses Vej
42 Trafik
46 Projekter
50 Strategiske retningslinjer for brug af puljemidler
54 Tilkendegivelser fra forvaltningerne i Københavns Kommune 

Lokalplaner Vesterbro

Kilde:
www.mm.dk/oplev-fremtidens-b%C3%A6redygtige-k%C3%B8benhavn


Kilde: www.kk.dk/FaktaOmKommunen ...

Skab Din By er et eksperiment med Teknik- og Miljøforvaltningen
i Københavns Kommune. Fra 3. maj til 3. august 2012 vil
vi sætte byen i spil på https://skabdinby.dk

Kommuneplan 2011
www.kk.dk/kp11

Kort
http://kbhkort.kk.dk

Ideer til bydelsplaner foreslået på borgermøderne
www.vesterbroportal.dk/bydelsplan-ideer-2009-12-23

Link til lokalplaner for København
www.kk.dk/lokalplaner

Vesterbro Klimaplan

Vesterbro Klimaplan handler om hvor meget CO2 Vesterbro udleder i atmosfæren og hvilke virkemidler vi har for at begrænse udledningen.

Klimaplanen fokuserer på to områder: Levering af energi skal være grøn og forbruget af energi skal nedsættes:

1: Nedsættelse af energiforbruget
Isolering af tage, gulve, fundamenter og ydervægge.
Udskiftning af gamle vinduer.
Optimering af køleanlæg.
El-besparende belysning.
Udskiftning af varmecirkulationspumper.

2: Grøn energi
Husstands-vindmøller.
Montering af passiv solvarme-facader på 5% af facaderne.
Solfangere og solceller på tagene.
Stirlingmotor anlæg der kører på træflis.

Kilde: Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn
www.groen-vesterbro.dk/klima/klima_downloads/VB_Klimaplan_kort_udgave.pdf 

Links

Københavns 10 bydele (PDF)
www.vesterbroportal.dk/pdf/koebenhavns-10-bydele.pdf 

Kilde: www.kk.dk/FaktaOmKommunen .... (PDF-format)

Se også
www.kk.dk/FaktaOmKommunen ...

Miljøministeriets kort over lokalplaner
http://kort.plansystem.dk

Vesterbro på Google map
http://maps.google.com/maps ...

Urban Task Force i Sydhavnen
www.supertanker.info/?page_id=99

Carlsberg Byen 
Det nye bykvarter, Carlsberg Byen har vundet sølv i det danske certificeringssystem for bæredygtighed DGNB.
www.carlsbergbyen.dk

_________________________________

Solenergi på dit tag
Se på Københavnerkortet, om dit tag er egnet til solceller.
www.kk.dk/solceller
_________________________________

Deltag i debatten om Vesterbros fremtid
Klik på Login eller register dig som bruger på linket herunder.